پروژه انتقال خطوط E1 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر سیرجان  بر روی بستر فیبر نوری و به طول 120 کیلومتر و با استفاده از تجهیزات huawei  با موفقیت به پایان رسید.