انتقال ارتباط MPLS  جمعیت هلال احمر استان کرمان به صورت رادیویی در شهرستان جیرفت توسط تیم فنی شرکت خدمات فن آوری اطلاعات دره بین

 

انتقال رادیویی MPLS انتقال رادیویی MPLS انتقال رادیویی MPLS انتقال رادیویی MPLS