طی جلسه ای در تاریخ 10 آبان در مرکز جمعیت هلال احمر ، ضمن بررسی امکان همکاری های بیشتر بین جمعیت هلال احمر و شرکت ذره بین ، دستگاه کنترل تردد امدادگران که توسط شرکت ذره بین و به سفارش جمعیت هلال احمر طراحی و تولید شده است ، رونمایی گردید.