با تلاش و همکاری متخصصان شرکت موفق به تولید مبدل های کاملا ایزوله جهت استفاده در مراکز موبایل شدیم.