برای شرکت ذره بین باز هم صعودی دیگر رخ داد ، ولی این بار نه در حیطه فنی و علمی ، بلکه در حیطه ورزشی !

 

صعود به بام ایران ، قله دماوند ، مبارک باد !

صعود به بام ایران