نصب و راه اندازی سیستم تقویت کننده موبایل در پروژه USO استان کرمان توسط تیم فنی شرکت خدمات فن آوری اطلاعات ذره بین