مرحله حضوری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی، با حضور پذیرفته شدگان مرحله نخست و نمایندگان شرکت ها، 11 بهمن در شهر کرمان برگزار شد. شرکت خدمات فن آوری اطلاعات ذره بین نیز با توجه به توانایی علمی و آکادمیک و تجریه حضور طولانی مدت در در عرصه آی تی کشور به عنوان یکی از شرکتهای ارزیاب در طول این آزمون انتخاب گردید.